Lưu trữ Danh mục: Học tiếng Đức

Học tiếng Đức – Trình độ B2

Trình độ B2 cho người học tiếng Đức là mức độ thứ tư có thể...

Học tiếng Đức – Trình độ B1

Học tiếng Đức trình độ B1 Khóa học tiếng Đức B1 là hành trình các học...

Học tiếng Đức – Trình độ A2

Học tiếng Đức trình độ A2 Thông tin khóa học tiếng Đức A2 có gì...

Học tiếng Đức cơ bản – Trình độ A1

Học tiếng Đức cơ bản trình độ A1 Học tiếng Đức cơ bản trình độ...

Tips phân biệt và sử dụng đại từ nhân xưng trong tiếng Đức

PERSONALPRONOMEN – Đại từ nhân xưng trong tiếng Đức là gì? Liệu có phải đại từ...

032.690.9339
Liên hệ